Det kan vara svårt att hinna med det tekniska under­hållet av ens hem­sida, men trots det är det ändå ange­läget att det görs. Förutom nya funktioner innehåller upp­dateringar för det under­liggande publicerings­systemet ofta även prestanda­förbättringar samt viktiga fel- och säkerhets­rätt­ningar som bidrar till en optimalt fungerande hem­sida och i för­längningen nöjda besökare och bättre affärer.

Anlitar du en professionell webb­master får du jobbet gjort på ett både korrekt och effektivt sätt, vilket ger dig mer tid över till att fokusera på din kärn­verksamhet. Vill du vidare­utveckla din hem­sida kan en webb­master också fungera som ett boll­plank och komma med förslag och idéer på för­bättringar.

För att ge dig full kontroll över kostnad­erna er­bjuder jag mina tjänster som webb­master till en kombination av fast och rörligt pris. Välj själv vilka tjänster du är intresserad av:

  • Löpande tekniskt underhåll av WordPress eller annat publicerings­system inkl. upp­datering samt regel­bundna verifierade backuper av hem­sidan och dess innehåll
  • Härdning av hem­sidan mot olika typer av attacker
  • Uppläggning av nytt innehåll, inkl. korrektur av texter samt anpassning av grafik och bilder
  • Boll­plank, förslag på hur hem­sidan kan förbättras och vidare­utvecklas

Fyll i nedan­stående kontakt­formulär för att erhålla ett pris­förslag utan några för­pliktelser och var gärna så utförlig som möjligt. Vill du hellre använda e-post så går det bra att mejla till info@createdbygeorge.se.

* obligatoriskt fält