Frilans webb­designer och webb­utvecklare i Malmö

Jag hjälper ditt företag i dess marknads­föring genom att skapa och under­hålla moderna och säljande hem­sidor främst i WordPress.

Låt mig hjälpa dig!

Hemligheten med att skapa en framgångs­rik hemsida

Mitt mål när jag utför ett uppdrag åt dig är att du ska få så stor nytta som möjligt av resultatet i din verksamhet och att den lösning som jag levererar uppfyller ställda krav, fungerar optimalt och är lätt att använda. Detta oavsett om du anlitar mig för att du behöver hjälp med att skapa en hemsida till ditt företag eller för att åtgärda något på din nuvarande.

Samarbete och personlig service

Ett nära samarbete där vi till­sammans definierar upp­dragets innehåll, bollar idéer med varandra och åter­kopplar snabbt, är jag över­tygad om är rätt väg att gå för att finna den lösning som skapar störst nytta i din verksam­het.

Att vi genom att bidra med och kombinera våra respektive kunskaper, du om din verksamhet och jag om webben, kan få en bättre förståelse för vilken investering som ger störst avkastning.

Då jag ofta arbetade med täta kund­kontakter i mitt tidigare yrkes­liv är jag van vid att hålla den höga service­nivå som krävs för ett väl fungerande samarbete.

Och lika viktigt tycker jag att det är nu när jag som frilansare ska hjälpa dig med webb­design och webb­utveckling av din hemsida.

Support och underhåll efter leverans

En hemsida är aldrig riktigt färdig, för att den fortsatt ska vara säljande behöver dess design och innehåll kontinuerligt matcha marknadens förväntningar, samt precis som all annan mjukvara även regel­bundet hållas upp­daterad.

Som webb­designer håller jag koll på marknaden och aktuella trender inom modern webb­design samt kan även vara till hjälp med att skapa och analysera statistik över besökare på din hemsida.

Det ger mig möjlighet till att ge dig tips och förslag på hur du ska bygga vidare på och utveckla din hemsida för att den fortsatt ska vara så attraktiv och säljande som möjligt.

Naturligtvis finns jag där för dig om du själv vill administrera din hemsida och bara behöver hjälp ibland, men jag erbjuder även service­avtal och att sköta allt under­håll åt dig ifall du hellre vill lägga din tid på annat.

Mobilvänlig hemsida

Mobil­vänlig hem­sida

För dig som önskar en ny och modern hemsida eller som vill förnya din gamla…

Support

Support

När du vill sköta din hemsida själv, men behöver lite hjälp ibland…

Webbmaster

Web­master

Om du inte har tid till att underhålla din hemsida utan vill anlita en webbansvarig konsult för att administrera den…

Låt mig hjälpa dig!


Företag:

Namn: *

E-post: *

Meddelande: *

Budget:

Deadline: