Frilans webb­designer och webb­utvecklare i Malmö

Jag skapar hemsidor som dina kunder gillar.

Hög kvalitet till ett attraktivt pris, därför ska du anlita mig!

Ditt företags hem­sida är dess ansikte utåt på webb­en, för att vara till maxi­mal affärs­nytta måste den fung­era både fel­fritt och utan kost­samma av­brott.

Oavsett om du behöver hjälp med att skapa en ny hem­sida eller om du behöver hjälp med att lösa ett problem med din nu­varande, kan jag utföra uppdraget snabbt, korrekt och till en rimlig kost­nad.

Bred erfarenhet inom IT, specialiserad på WordPress

Lång erfarenhet från ut­veckling av mjuk­varor, IT-support och drift, har givit mig en bred kompetens som gör att jag lätt kan sätta mig in i nya system och tekno­logier samt effektivt kan fel­söka de problem som kan upp­stå, där­med sparar jag dyr­bar tid åt mina kund­er.

De senaste åren har jag som fri­lansande webb­utvecklare fått ett ökande antal upp­drag i WordPress och tack vare den kompetens som jag har byggt upp kan jag ta fram både enkla och mer avancerade lös­ningar av hög kvalitet med hjälp av publicerings­systemet.

Mobilvänlig hemsida

Mobil­vänlig hem­sida

För dig som önskar en ny och modern hemsida eller som vill förnya din gamla…

Support

Support

När du vill sköta din hemsida själv, men behöver lite hjälp ibland…

Webbmaster

Web­master

Om du inte har tid till att underhålla din hemsida utan vill anlita en webbansvarig konsult för att administrera den…

Kontakta mig!

Företag: *

Namn: *

E-post: *

Meddelande: *

Budget:

Deadline: