Frilans webb­designer och webb­utvecklare i Malmö

Jag hjälper företagare i hela landet med att skapa och under­hålla moderna och säljande hem­sidor främst i WordPress.

Låt mig hjälpa dig!

Ett brett tjänste­utbud samt hög teknisk kompetens

Oavsett om du och ditt företag behöver en ny hemsida eller om du vill modernisera och vidare­utveckla din nuvarande och oavsett om du bara behöver hjälp ibland eller vill lämna över allt arbete med hemsidans underhåll, erbjuder jag ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med att uppnå dina affärs­mål.

Erfarenhet från olika roller inom utveckling, support och drift möjliggör förutom det breda tjänste­utbudet att jag kan hjälpa dig med mer komplexa problem och att jag kan skräddarsy respektive tjänst utifrån uppgiften du vill få löst samt projektets budget.

Läs gärna mer nedan­för om vilken hjälp jag kan ge dig eller varför inte kontakta mig nu direkt och berätta om dina önske­mål.

Ny webb­plats

För dig som önskar en modern och responsiv hemsida eller som vill mobilanpassa och förnya din gamla.

Support­avtal

När du själv vill sköta arbetet med din hemsida, men åter­kommande behöver lite hjälp med den.

Support­avtal är prenumerations­tjänsten för dig som behöver hjälp med din hemsida någon eller några gånger per månad.

Det kan vara med inne­hållet eller med något mer tekniskt, med för­slag på för­bättringar eller bara med att räta ut några fråge­tecken.

Med support­avtalet sparar du tid då du dels får hjälp av någon som kan din hemsida, dels för att hjälpen endast är ett mejl eller telefon­samtal bort.

Beställ support­avtal

Service­avtal

Om du vill anlita en webb­ansvarig konsult för underhåll och vidare­utveckling av din hemsida.

Under­hållet av din hemsida är angeläget då upp­dateringar av dess webb­publicerings­system oftast innehåller förbättringar samt viktiga fel- och säkerhets­rättningar.

Service­avtalet är i första hand tänkt för proaktivt arbete med din hemsidas teknik och säkerhet men kan även inkludera vidare­utveckling samt annat arbete.

Innan tjänsten börjar att löpa kommer vi överens om hur arbetet ska läggas upp, varefter din hemsida är i trygga händer och du kan lägga din tid på annat i din verksamhet istället.

Beställ service­avtal

Teknisk SEO

Förbättra placeringen i sök­resultaten med en för besökare och sök­motorer mer användar­vänlig och attraktiv hemsida.

Till skillnad från den sökmotor­optimering vars strategi är att ranka din hemsida på vissa utvalda nyckel­ord, syftar teknisk SEO istället till att förbättra hemsidans funktionalitet och därigenom placering oavsett vilka sökord som används.

Arbetet inbegriper en komplett genomgång av hemsidan och om relevant, optimering av dess prestanda, mobil­anpassning, höjd säkerhet, samt fel­rättning av teknik, kod och struktur.

Teknisk SEO erbjuds som en separat tjänst men kan även ingå i service­avtalet.

Beställ teknisk SEO

Optimering

En snabb hemsida kan ge fler besökare och affärer, varför prestandan är en viktig del av dess sökmotor­optimering.

Då sök­motorer som Google premierar hemsidor med hög prestanda kommer dessa att ges en bättre ranking i sök­resultaten, vilket i sin tur kan leda till fler besökare.

Upplever besökarna hemsidan som snabb och därmed som mer professionell, stannar de också kvar längre vilket ökar chansen till konvertering.

Optimering av din hemsidas respons­tid och laddnings­tid erbjuds som en del av tjänsten teknisk SEO men kan även ingå i service­avtalet eller utföras separat.

Beställ optimering

Hemligheten med att skapa en framgångs­rik hemsida

Mitt mål när jag utför ett uppdrag åt dig är att du ska få så stor nytta som möjligt av resultatet i din verksamhet och att den lösning som jag levererar uppfyller ställda krav, fungerar optimalt och är lätt att använda. Detta oavsett om du anlitar mig för att du behöver hjälp med att skapa en hemsida till ditt företag eller för att åtgärda något på din nuvarande.

Samarbete och personlig service

Ett nära samarbete där vi till­sammans definierar upp­dragets innehåll, bollar idéer med varandra och åter­kopplar snabbt, är jag över­tygad om är rätt väg att gå för att finna den lösning som skapar störst nytta i din verksam­het.

Att vi genom att bidra med och kombinera våra respektive kunskaper, du om din verksamhet och jag om webben, kan få en bättre förståelse för vilken investering som ger störst avkastning.

Då jag ofta arbetade med täta kund­kontakter i mitt tidigare yrkes­liv är jag van vid att hålla den höga service­nivå som krävs för ett väl fungerande samarbete.

Och lika viktigt tycker jag att det är nu när jag som frilansare ska hjälpa dig med webb­design och webb­utveckling av din hemsida.

Support och underhåll efter leverans

En hemsida är aldrig riktigt färdig, för att den fortsatt ska vara säljande behöver dess design och innehåll kontinuerligt matcha marknadens förväntningar, samt precis som all annan mjukvara även regel­bundet hållas upp­daterad.

Som webb­designer håller jag koll på marknaden och aktuella trender inom modern webb­design samt kan även vara till hjälp med att skapa och analysera statistik över besökare på din hemsida.

Det ger mig möjlighet till att ge dig tips och förslag på hur du ska bygga vidare på och utveckla din hemsida för att den fortsatt ska vara så attraktiv och säljande som möjligt.

Naturligtvis finns jag där för dig om du själv vill administrera din hemsida och bara behöver hjälp ibland, men jag erbjuder även service­avtal och att sköta allt under­håll åt dig ifall du hellre vill lägga din tid på annat.

Låt mig hjälpa dig!


    Företag:

    Namn: *

    E-post: *

    Meddelande: *