Frilans webb­designer och webb­utvecklare i Malmö

Jag hjälper företagare i hela landet med att skapa och under­hålla moderna och säljande hem­sidor främst i WordPress.

Låt mig hjälpa dig!

Ett brett utbud av tjänster anpassade utifrån din situation

Oavsett om ditt företag behöver en ny hemsida eller vill modernisera och vidare­utveckla en nuvarande och oavsett om du bara behöver hjälp ibland eller vill lämna över allt arbete med hemsidans underhåll, erbjuder jag ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med att uppnå dina affärs­mål.

Erfarenhet från olika roller inom utveckling, support och drift möjliggör förutom det breda tjänste­utbudet att jag kan hjälpa dig med mer komplexa problem och att jag kan skräddarsy respektive tjänst utifrån uppgiften du vill få löst samt projektets budget.

Läs gärna mer nedan­för om vilken hjälp jag kan ge dig eller varför inte kontakta mig nu direkt och berätta om dina önske­mål.

Responsiv webb­plats

För dig som önskar en ny och modern hemsida eller som vill mobilanpassa och förnya din gamla.

Support­avtal

När du vill sköta arbetet med din hemsida själv, men behöver lite hjälp med den då och då.

Support­avtal är prenumerations­tjänsten för dig som behöver hjälp med din hemsida någon eller några gånger per månad.

Kanske med inne­hållet eller med något mer tekniskt, med för­slag på för­bättringar eller bara med att räta ut några fråge­tecken.

Med support­avtalet får du dels hjälp av någon som kan din hemsida, dels sparar du tid då hjälpen bara är ett mejl eller telefon­samtal bort.

Service­avtal

Om du vill anlita en webb­ansvarig för underhåll och vidare­utveckling av din hemsida.

Hemligheten med att skapa en framgångs­rik hemsida

Mitt mål när jag utför ett uppdrag åt dig är att du ska få så stor nytta som möjligt av resultatet i din verksamhet och att den lösning som jag levererar uppfyller ställda krav, fungerar optimalt och är lätt att använda. Detta oavsett om du anlitar mig för att du behöver hjälp med att skapa en hemsida till ditt företag eller för att åtgärda något på din nuvarande.

Samarbete och personlig service

Ett nära samarbete där vi till­sammans definierar upp­dragets innehåll, bollar idéer med varandra och åter­kopplar snabbt, är jag över­tygad om är rätt väg att gå för att finna den lösning som skapar störst nytta i din verksam­het.

Att vi genom att bidra med och kombinera våra respektive kunskaper, du om din verksamhet och jag om webben, kan få en bättre förståelse för vilken investering som ger störst avkastning.

Då jag ofta arbetade med täta kund­kontakter i mitt tidigare yrkes­liv är jag van vid att hålla den höga service­nivå som krävs för ett väl fungerande samarbete.

Och lika viktigt tycker jag att det är nu när jag som frilansare ska hjälpa dig med webb­design och webb­utveckling av din hemsida.

Support och underhåll efter leverans

En hemsida är aldrig riktigt färdig, för att den fortsatt ska vara säljande behöver dess design och innehåll kontinuerligt matcha marknadens förväntningar, samt precis som all annan mjukvara även regel­bundet hållas upp­daterad.

Som webb­designer håller jag koll på marknaden och aktuella trender inom modern webb­design samt kan även vara till hjälp med att skapa och analysera statistik över besökare på din hemsida.

Det ger mig möjlighet till att ge dig tips och förslag på hur du ska bygga vidare på och utveckla din hemsida för att den fortsatt ska vara så attraktiv och säljande som möjligt.

Naturligtvis finns jag där för dig om du själv vill administrera din hemsida och bara behöver hjälp ibland, men jag erbjuder även service­avtal och att sköta allt under­håll åt dig ifall du hellre vill lägga din tid på annat.

Låt mig hjälpa dig!


Företag:

Namn: *

E-post: *

Meddelande: *

Budget:

Deadline: