Hög kvalitet till ett attraktivt pris! Därför ska du anlita mig som frilansande webbutvecklare!

Ditt företags hem­sida är dess ansikte utåt på webb­en och för att vara till maxi­mal affärs­nytta måste den fung­era både fel­fritt och utan kost­samma av­brott. Oavsett om du behöver hjälp med att skapa en ny hem­sida eller om du behöver hjälp med att lösa ett problem med din nu­varande, vill du högst sannolikt ha ett snabbt och korrekt utfört arbete till en rimlig kost­nad.

Lång erfarenhet från ut­veckling av mjuk­varor, IT-support och drift, har givit mig en bred kompetens som gör att jag lätt kan sätta mig in i nya system och tekno­logier samt effektivt kan fel­söka de problem som kan upp­stå, där­med sparar jag dyr­bar tid åt mina kund­er.

De senaste åren har jag som fri­lansande webb­utvecklare fått ett ökande antal upp­drag i WordPress och tack vare den kompetens som jag har byggt upp kan jag ta fram både enkla och mer avancerade lös­ningar av hög kvalitet med hjälp av publicerings­systemet.

Anlitar du mig som egen­anställd fri­lansare slipper du dess­utom att anställa och betalar istället mot faktura när du behöver hjälp.

Ta en titt på min portfolio eller kontakta mig direkt med dina önske­mål!

Välkommen till min hemsida,

George