Frilans webb­designer och webb­utvecklare i Malmö

Jag skapar hemsidor som dina kunder gillar.

Anlita mig!

Sam­arbete och hög service­nivå för ett lyckat resultat

Mitt mål när jag utför ett uppdrag åt dig är att du ska få så stor nytta som möjligt av resultatet i din verksamhet och att den lösning som jag levererar uppfyller ställda krav, fungerar optimalt och är lätt att använda. Detta oavsett om du anlitar mig för att du behöver hjälp med att skapa en hemsida till ditt företag eller för att åtgärda något på din nuvarande. För att nå dit tycker jag att det är viktigt att vi har ett bra samarbete där vi till­sammans tar fram upp­dragets innehåll, kan bolla idéer med varandra och kontinuerligt åter­kopplar. Att hålla en hög service­nivå är något som jag är van vid från mitt tidigare yrkes­liv och nu när jag arbetar som frilansare inom webb­design och webb­utveckling är alla mina kunder lika viktiga för mig.

Mobilvänlig hemsida

Mobil­vänlig hem­sida

För dig som önskar en ny och modern hemsida eller som vill förnya din gamla…

Support

Support

När du vill sköta din hemsida själv, men behöver lite hjälp ibland…

Webbmaster

Web­master

Om du inte har tid till att underhålla din hemsida utan vill anlita en webbansvarig konsult för att administrera den…

Kontakta mig!

Företag: *

Namn: *

E-post: *

Meddelande: *

Budget:

Deadline: